Press

Fråga imamen är en webbsida som omnämns eller hänvisas till i många olika sammanhang, såsom i media eller på diverse hemsidor, forum och bloggar. Nedan följer pressmeddelanden, länkar till artiklar om oss i media och annat relevant.

Fråga imamen omnämnd i media
Artikel i Skånskan [2012-11-18]