Om Fråga imamen

Fragaimamen.se grundades i mitten på år 2012, med syfte att främja och förse Sveriges muslimer med utlåtanden (islamiska svar) i enlighet med ahl al-Sunnah wal-Djama’ahs metodik och förståelse av islam. Hemsidan drivs av en skara studenter (mer kända som tullab al-’ilm bland muslimerna), som översättar alla utlåtanden och artiklar till svenska.

Från vilka källor översätter ni dessa utlåtanden?
Vi översätter från olika hemsidor med utlåtanden, bland annat sunnipath (spa.qibla.com), seekershub.org, daruliftaa.com, zamzamacademy.com m.fl. Likväl översätter vi även utlåtanden från fatawaverk som våra lärda har författat.

Vi har tillåtelse att översätta från många av dessa hemsidor och vårt arbete stöds av våra lärda.

Vår metodik
Ahl al-Sunnah wal-Djama’ahs metodik är den metodik som den överväldigande majoriteten av alla muslimer, genom alla tider har följt och praktiserat. Denna metodik grundades och implementerades av de tidiga generationerna av muslimerna, mer kända som al-Salafu al-Salihin (Sahabah, Tabi’un & Atba tabi’un). Efter dessa tre generationer, följer generationerna som kallas för Khalaf. Denna metodik innebär att muslimerna följer lagskolor. En lagskola innebär en systematisk sammanställning av regler och principer (usul) och fiqh (jurisprudens) som är härledda från Koranen & den Profetiska Sunnan (traditionen) av al-Salafu al-Salihin. Det fanns många lagskolor under Salafs tid. Dock har endast fyra levt kvar fram tills idag och de är:

1. Hanafiskolan (tillskrivs och grundades av Abu Hanifa al-Nu’man ibn al-Thabit al-Kufi, som levde under Tabi’uns tid).
2. Malikiskolan (tillskrivs och grundades av Malik ibn Anas al-Yahsibi, som levde under Atba Tabi’unss tid).
3. Shafiskolan (tillskrivs och grundades av Muhammad ibn Idris al-Shafi’i, som levde under Atba Tabi’unss tid). Och
4. Hanbaliskolan (tillskrivs och grundades av Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, som levde under Atba Tabi’uns tid).
Ovanstående skolor har, efter deras grundare, utformats vidare och systematiserats ytterligare av senare lärda inom respektive skolor och de har följts av muslimerna från deras första början ända fram tills idag och in sha’ Allah till Domedagen.