Jag är en kvinna som undrar om jag får utföra hadjdj åt min avlidne far som aldrig utförde den?

SvarID: 00242

Besvarat av Mufti Suhail Tarmahomed

Fråga:
Jag är en kvinna som undrar en sak. Min far gick bort för ett tag sedan och han utförde aldrig hadjdj (pilgrimsfärden). Får jag utföra hadjdj åt honom, så att han får belöningen för hadjdj in sha’ Allah (om Allah vill)?

Svar:
Om hadjdj var fardh (obligatoriskt) för din far och han hade gjort ett testamente om att hadjdj skulle utföras å hans vägnar, kommer det att vara nödvändigt för dig eller en av arvingarna att uföra hadjdj å hans vägnar om han lämnade efter sig tillräckligt med tillgångar för att utföra hadjdj.

Om han inte gjorde ett testamente, får du utföra hadjdj å hans vägnar som en frivillig gest, förutsatt att du åtföljs av en mahram (fi: någon hon inte kan gifta sig med, t.ex. sin bror, farbror, morbror, etc). (al-Fatawa al-Hindiyyah, vol. 1, sid. 258) Förhoppningsvis kommer belöningarna att gå till honom.

من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكر أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا

Det är viktigt att du utför din egen fardh (obligatoriska) hadjdj. Du ska inte försumma din egen fardh hadjdj på grund av att du vill utföra hadjdj å din fars vägnar.

Och Allah vet bäst.

(Mufti) Suhail Tarmahomed

___________________________________________________________________

Fragaimamen.se förser sveriges muslimer med lärdas svar på deras frågor om islam. Vi som står bakom Fragaimamen.se tar inget ansvar för eventuella missförstånd, fel implementering av våra svar eller andra möjliga händelser som kan uppstå efter läsning av våra svar. Alla våra svar får fritt spridas på nätet med villkoret att frågans länk eller Fragaimamen.se nämns som källa. Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta oss på kontakt@fragaimamen.se