Vad säger Islam om mobbning?

SvarID: 00120

Besvarat av Mufti Mohammed Tosir Miah
Källa: Daruliftabirmingham.co.uk

Fråga:
Mobbning enligt Islam

Svar:
I Allahs, Den mest nåderike, Den mest barmhärtiges Namn.

Mobbning strider mot Islam då det innebär att en individ behandlas orättvist av en annan. De som sysslar med mobbning har faktiskt en svag karaktär och vill uppväga denna svaghet genom att försöka vara “bättre” än andra som de anser underlägsna sig själva.

Mobbning är en form av förtryck. Islam förbjuder uttryckligen all form av förtryck och orättvisa. Sayyiduna Djabir bin ‘Abdullah [ranhu] återberättar att Allahs Profet [saw] sade: “Var på er vakt mot för tryck, för förtryck är ett mörker på Återuppståndelsens Dag.” (Sahih Muslim)

I en hadith qudsi har Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sagt: “Jag skall hämnas på förtryckaren i detta liv och i nästa. Jag skall hämnas på någon som såg en person förtryckas och kunde hjälpa honom, men inte hjälpte honom.” (Tabarani)

Om du blir mobbad, speciellt i skolan, ska du inte tiga utan informera dem som har auktoritet. (Fråga imamen: t.ex. rektor, lärare, kurator, polis, etc.)

Endast Allah bäst.

Mohammed Tosir Miah

___________________________________________________________________

Fragaimamen.se förser sveriges muslimer med lärdas svar på deras frågor om islam. Vi som står bakom Fragaimamen.se tar inget ansvar för eventuella missförstånd, fel implementering av våra svar eller andra möjliga händelser som kan uppstå efter läsning av våra svar. Alla våra svar får fritt spridas på nätet med villkoret att frågans länk eller Fragaimamen.se nämns som källa. Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta oss på kontakt@fragaimamen.se