Renlighet

Wudu’ (tvagningen)

Ghusl (det rituella badet)

Övrigt