Får jag skänka till gatutiggare? Tänk om de kanske är professionella tiggare?

Besvarat av sheikh Faraz Rabbani
Källa: Seekershub.org

Fråga:
Får jag skänka till gatutiggare? Tänk om de kanske är professionella tiggare?

Svar:
Tiggare har en rättighet över oss. I Koranen säger Allah Den Högste [följande] om de rättfärdiga troende: ”Och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar åt tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd.” [Sûrah al-Ma`ârij: 24-25] Och Allah påminner oss: ”Var därför inte hård mot den faderlöse och stöt inte bort tiggaren med barska ord.” (93:9-10) Och Den Allsmäktige säger: ”VAD ANSER du om den [människa] som förnekar Domen? Det är samme man som motar undan den faderlöse och som inte uppmanar [någon] att ge dem som lider nöd att äta.” (107:1-3)

Abu’d-Darda’ sade att han hörde Allahs Sändebud (frid och välsignelser vare över honom) säga: ”Hjälp mig med att finna de svaga. De stöds. Ni blir försörjda på grund av de svaga bland er.” [Abu Dawud]

I allmänhet är sunnan (den profetiska traditionen) att ge till de som frågar om man kan – även om det bara är lite. Men det är också från sunnan att ge generöst till dem som är mest behövande.
 
Således är en balanserad approach att ge en liten mängd till tiggare på gatan och att ge huvuddelen av ens välgörenhet (direkt eller genom välgörenhetsorganisationer) till de som är mest behövande eller mest förtjänstfulla.
 
Och det är endast Allah som ger framgång.
 
Faraz Rabbani