Bönen

Frågor & svar relaterat till bönetider

Adhan (böneutropet) och ‘iqamah

Frågor & svar gällande nybörjarens bön

Frågor & svar om vad man får och inte får göra i bönen

Om att be qada’ (ta igen missade fard (obligatoriska) böner)

Om recitationen (qira’ah) i bönen

Om tashahhud i bönen

Witrbönen

Sunnah bönerna

Sudjud as-sahu (knäböjningen vid glömska)

Den resandes bön

Tahadjdjudbönen (nattbönen)

Qunut al-nazila (åkallelsen vid vedermöda)

Istikharahbönen

Övrigt